Topparoikka-lehti 1/2024 pääkirjoitus: Kulttuuriympäristön teemavuosi on rautatieharrastajille mahdollisuus

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä on Suomessa vietetty vuodesta 1992. Aluksi tapahtuma keskittyi nimenomaan rakennettuun ympäristöön. Nykyään tarkoituksena on esitellä laajasti monimuotoista kulttuuriperintöä. Kulttuuriympäristöpäivistä on tullut väljä kattokäsite, jonka alla esimerkiksi yhdistykset, museot ja yksityishenkilöt voivat järjestää kulttuuriympäristöön liittyviä tapahtumia ympäri vuoden. Tänä vuonna teema on rautatieharrastajien kannalta erityisen osuva: reitit ja risteykset, väylät ja verkostot.

Mitä kulttuuriperintö sitten on, rautateiden kulttuuriperinnöstä puhumattakaan? Kulttuuriympäristökäsitettä viljellään ahkerasti. Sen merkitystä ja sisältöä harva kuitenkin syventyy pohtimaan. Teoreettisesti ilmaistuna kulttuuriperintö koostuu kaikista menneisyydestä omaksutuista asioista – aineellisista ja aineettomista – jotka vaikuttavan meihin ja jotka tulkitsemme arvokkaiksi ja säilyttämisen arvoisiksi. Kulttuuriperintö on vuorovaikutusta nykyhetken ja historian välillä.

Rautateiden kulttuuriperintö on valtavan monipuolista. Se koostuu muun muassa historiallisesta rautatiekalustosta, asemaympäristöistä, museorautateistä, esineistä ja arkistoaineistosta.Aineetonta ulottuvuutta ei voi liikaa korostaa: arvokasta kulttuuriperintöä on yhtä lailla vaikkapa höyryvetureiden käyttöön ja huoltoon liittyvä tietotaito ja osaaminen.

Tätä kaikkea tekee myös Topparoikka. Yhdistys hoitaa Vierumäen vanhaa asema-aluetta, kunnostaa liikkuvaa kalustoa, kokoaa ja julkaisee rautateihin liittyvää historiallista arkisto- ja kirjastoaineistoa. Yhdistyksen jäsenten työ kerryttää ja siirtää tuleville sukupolville kaikkeen tähän liittyvää tietoa ja osaamista, joka on rautateiden aineetonta kulttuuriperintöä. Sitä on myös tämä Topparoikka-lehti.

Kulttuuriympäristöpäiviä voi viettää monella tavalla. Rautateiden kulttuuriperintöä voi esitellä vaikkapa museojuna-ajoilla, yleisöluennoilla, kävelykierroksilla ja avoimien ovien päivillä. Tärkeintä on, että ohjelma on yleisölle avointa. Kulttuuriympäristöpäiviä Suomessa koordinoivalta Kotiseutuliitolta saa viestintätukea ja näkyvyyttä.

Alkanut vuosi on Topparoikalle erinomainen tilaisuus kertoa ylpeästi yhdistyksen työstä rautateiden kulttuuriperinnön parissa. Otetaan teemavuodesta ilo irti!

Janne Ridanpää

Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.